Za jak dlouho se asi uzdravíme z nemoci Green Deal?

Tak tohle neomrzí. Je o sice obehrané téma, ale Terry Pratchett a výsměch tupcům bavit nepřestanou. „Nebe nad Londýnem potemnělo, lidé topí v kamnech, úřady jsou na ně krátké,“ psaly zpravodajské servery minulý týden.

article_photo

A článek popisoval, jak Londýn čelí nejhoršímu znečištění ovzduší za několik posledních let. Příčinou jsou domácnosti, které v rámci úspor v době drahých energií přešly na spalování tuhých paliv.

Přitom to není tak dlouho, co stejné zpravodajské servery citovaly Český hydrometeorologický ústav s jeho vyjádřením, že ovzduší České republiky je nejhorší za několik posledních let z naprosto stejného důvodu: Drahé energie donutily lidi spalovat ve velkém dřevo a další tuhá paliva a na ovzduší je to znát už od jara loňského roku.

Možná je vám z toho smutno. Přiznám se: Ne tak mně. Já se královsky bavím, až mi skoro tečou slzy škodolibého smíchu. Zase se ti sociální inženýři střelili do vlastního kolene. Jako vždy, když je jim netečností rozumných dovoleno začít konat.

Proč že to ti ekologisté zakazovali tepelné elektrárny a další tradiční zdroje energie? Jo aha, protože prý CO2 a oteplování. A co tou likvidací tradičních zdrojů energie vyrobili? Jo aha, energetickou krizi. A k čemu energetická krize vedla? K růstu cen energií. A k čemu ty drahé energie vedly? K pálení paliv, které jsme nesměli pálit v elektrárnách (s instalovanými filtry). A k čemu to pálení tuhých paliv vedlo? No přeci k znečištění ovzduší a produkci CO2 jako prase.

Těžko vymyslet názornější ukázku, jak se všichni indoktrinovaní sociální inženýři z principu vždy znemožní. Ano, z principu. O tom totiž je sociální inženýring, který je zase spojenou nádobou s kolektivismem. Je o tom, že stejně jako perpetuum mobile nemůže fungovat, i když ho budete zkoušet po tisící, ani sociální inženýring a kolektivismus nebude nikdy fungovat, jedno kolikrát ho vyzkoušíte.

Chybou perpetua mobile není to, že se dosud vždy chybně stavělo. Jeho chybou je to, že se jedná o fiktivní koncept v nesouladu s přírodními zákony. Stejně tak chybou sociálního inženýringu a kolektivismu není to, že se až dosud chybně organizoval. Jeho chybou je to, že je v nesouladu s přírodními zákony. S biologií.

Představa, že Evropa za vynaložení strašlivých nákladů přebuduje svou ekonomiku tak, aby se ekonomika stala „uhlíkově neutrální“, tím se svět přestane oteplovat, a tím zabráníme peklu na zemi, je stejně naivní jako představa perpetua mobile. Je naivní v každém bodě. Je naivní vize, že pokud by Evropa takové „uhlíkové neutrality“ dosáhla, budou ji následovat další země světa a další přírodní živly světa včetně například soptících sopek. Naivní je vize, že lze položit rovnítko mezi „uhlíkově neutrální ekonomikou“ a oteplování. A naivní je i vize, že pokud by se hypoteticky zastavilo oteplování země, zabráníme tím peklu, a pokud se ochladíme, bude líp.

Co naivní není, je předpoklad, že jen velmi bohatá země se může a chce chovat ekologicky. Že pouze země, v níž bude ekonomika svobodná a nebude dušená státní ideologií, bude bohatá. A že jakmile nás začne ovládat Green Deal, zchudneme. Důkaz: Londýn. Důkaz: ČHMÚ.

Víte, proč nefungoval komunismus? Protože sociální inženýring opominul biologii. Když vysadíte skupinu lidí na pustý ostrov, ihned si přirozeně zvolí vůdce. Okamžitě se mezi nimi vytvoří přirozená hierarchie. Hierarchie lidské společnosti je totiž naší biologickou potřebou. Někteří jsme přirození charismatičtí vůdci. A někteří jsme přirozeně submisívní. Ale hierarchie a rozdíly mezi námi jsou. Komunismus ale vycházel z toho, že jsme všichni stejní. A protože chybný byl základní axiom této hloupé teorie, komunismus nikdy fungovat nemůže. Je to princip.

Takže nebojte, ani Green Deal fungovat nemůže. Je to princip. Čím víc na něj ekologisté budou tlačit, tím budeme chudší, indoktrinovanější – a budeme mít zničenější životní prostředí. Green Deal bude vedle chudoby produkovat právě to, proti čemu zkouší bojovat.

Ale víte, co je pruda? Pokus o výrobu komunismu v sovětském bloku trval sedmdesát let. A dosud jsme se z něho tak docela neotřepali.

NextBlog

Na nextBlogu naleznete nejen aktuální postřehy ze světa financí, ale téže zajímavé odkazy na věci, které nás zajímají a baví. Doufáme, že Vás budeme nejenom informovat, ale i bavit a téže vzdělávat.